limousine108.com=> วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - กสิกรไทยชื่อบัญชี : ธีรพงษ์ กันจู

เลขที่บัญชี : 526-2-44246-4

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

สาขา : โรบินสัน ศรีราชา

หากท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านแจ้งการชำระเงิน โทร : 084-653-3889 , 062-428-2895 , Line ID : limou108